Kungälvs kommun och den goda ekonomiska hushållningen!

Morgan Persson Morgan Persson

Vi vill leva gott. Vi vill kunna bo bra, äta bra, hålla oss friska, lära oss saker, ha tid att träffa vänner, se en film då och då och kanske ha råd att resa. Vi har alla egna idéer om vad som är viktigt och hur vi vill leva. Men för att få det liv vi vill, måste vi utnyttja de resurser vi har på ett bra sätt. Vi behöver ta vara på vår tid, våra kunskaper och det vi äger.

Ofta tänker vi på pengar när vi hör ordet ekonomi, men ekonomi betyder egentligen ”hushållning”. Det handlar alltså om hur vi utnyttjar det vi har, för att få det vi behöver och önskar. Det är det som är ekonomi. Ofta är ekonomi rätt lätt att förstå när det handlar om vår egen eller vår familjs ekonomi. Vi har koll på hur mycket vi själva arbetar, vår utbildning, våra utgifter och vår lön. Och även om vi inte alltid vet exakt, så har de flesta av oss en viss känsla för hur mycket pengar vi gör av med och på vad.

Precis som vi alla har en ekonomi, så har Kungälvs kommun en ekonomi. Hur vi tar vara på kommunens resurser avgör hur bra service vi som medborgare kan få av vår kommun och vad den servicen kostar. Jämfört med vår egen privatekonomi kan ekonomin för kommunen vara svår att överblicka. Dels används ofta andra begrepp, dels blir siffrorna väldigt stora. men i grunden är det samma hushållning som gäller.

Tyvärr "glömmer" de kommunala företrädarna av att det är kommuninvånarnas pengar som vi är satta att hantera, pengar som via skattsedeln är avsatta för att tillhandahålla den gemensamma service som medborgarna har behov av och önskar. En del politiska partier ser det som sin största uppgift att nå så stora överskott som möjligt i ekonomiska termer, dvs pengar, med den nackdelen att kvalitén och servicen blir sämre. andra ser skatten som en möjlighet att "ta" mer pengar från medborgarna och förespråkar sålunda skattehöjninger som ett sätt att öka den gemensamma servicen.

Utvecklingspartiet har en annorlunda syn på vår gemensamma ekonomi. Vi ser att det finns en tredje väg att gå, nämligen att aktivt granska hur och till vad vi använder våra gemensamma resurser. Att exempelvis kunna minska våra upphandlingskostnader med 10% skulle kunna ge en kostnadsbesparing på ca 40-45 miljoner kronor. Genom att minska administration och "overheadkostnader" inom vår organisation med 3000 anställda skulle på årbasis kunna ge yttterligare 5-10 miljoner kr.

Vi ser dessutom att det är möjligt att öka våra intäkter i form av att fler boende leder till en större skattebas och därmed ökade resurser via tillväxt. Boende är således en framgångsfaktor för kommunen om man samtidigt investerar klokt i skolor, äldreboende och annan social omsorg samt i god miljö och fritid.

Med de exempel  kronor vilket skulle kunna räcka till att minska barngrupperna i förskolan med ca 1 barn per avdelning, öka personalstyrkan med 1 personal per 4 avdelningar, minska klasstorlekarna i grundskolan, kunna införa "anropsstyrd" kollektivtrafik på landsbygden och andra idag vitala kollektivtrafiksstråk, fortsätta att investera i gång- och cykelvägar, öka tryggheten hos våra äldre genom att hemtjänstpersonalen organiseras i fasta pooler så att de äldre alltid sköts om av känd personal och att utveckla värdskapet inom samhällsbyggnadssektorn till att bli i världsklass, både för dom som vill göra sin livs största investering i ett boende i Kungälv och för dom som vill utveckla sitt företag.

Utvecklingspartiet tar ansvar, ser möjligheterna och vågar tänka utanför "boxen". Vi tror att det går att göra saker annorlunda än vad man alltid gjort förut, det går att effektivisera, minska kostnader, öka intäkterna, spara lite pengar och samtidigt investera för framtiden, precis som i vilken hushållsekonomi som helst. :-)