Morgan Persson
Ledamot i fullmäktige

Ancy Wahlgren
Ledamot i fullmäktige

Martin Högstedt
Ledamot i fullmäktige
 

Heine Nielsen
Ledamot i fullmäktige

Alexandra Stenlund
Ledamot i fullmäktige

Pernilla Wiklund, ledamot i fullmälktige

Mats Weidel
Ersättare i fullmäktige

Jessica Nordin
Ersättare i fullmäktige

Patrik "Putte" Hedin
Ersättare i fullmäktige