Fråga: Många äldre känner sig idag otrygga i sina egna hem, stor personalomsättning i hemtjänsten, aldrig tid att sätta sig ner och prata, vikarier som inte vet vad dom skall göra, vad tänker ni göra för dom äldre?

Svar: Vi tänker se över hela hemtjänstorganisationen och tillse att de äldre känner sig trygga genom att kontinuerligt träffa samma människor i sitt hem. det får inte vara så att under en veckas tid så kommer det och går 20 olika människor i en äldre människas hem ... har sätter vi ett första max tal på 12 ... även det är mycket men där skall vi ligga vid utgången av 2018.

Vi kommer också att ha byggt bort köerna vad avser äldreboende senast till 2018 vilket gör att den dagen man känner att man inte orkar vara hemma mer så skall det finnas plats på äldreboende. Här är vår ambition att du skall kunna få bo kvar i din egen kommundel men det första steget vi tar är att bygga bort köerna.

Fråga: När får vi bort underbemanningen inom skolan och äldreomsorg?

Svar:  När det gäller skolan så vill vi att lärarna skall undervisa och inte administrera, vi har dessutom sagt att vi behöver fler speciallärare och elevassistenter för att ta hand om de elever som behöver extra stöd, både dom som behöver hjälp med att nå godkänt men också för dom som vill och kan prestera mer.

I äldreomsorgen så har UP medverkat i att besluta om att ta bort delade turer och nu vill vi ta tag i tryggheten för äldre som idag har hemtjänst ... det får inte vara så att under en veckas tid så kommer det och går 20 olika människor i en äldre människas hem ... har sätter vi ett första max tal på 12 ... även det är mycket men där skall vi ligga vid utgången av 2018.