Fråga: Varför skall man rösta på Utvecklingspartiet?

Svar: Det finns väldigt många skäl till varför ett nytt parti som oss lockar många människor! En sak är ju att politik på lokal nivå i största grad är personrelaterad och UP har väldigt bra representanter. Vi är pålästa, vill Kungälvs bästa, styrs inte av ideologier som kan vara till nackdel för Kungälv i det långa loppet, vi finns tillgängliga till 100 % för medborgarna i Kungälv eftersom vi lämnar rikspolitiken till de partier som är representerade där. 

Själv engagerade jag mig i UP eftersom partiets inställningen är att vi skall utgå från det som förenar oss istället för det vanliga politiska gnället om motsättningar! Att ha olika åsikter är helt naturligt men att kunna skapa ett bra samarbetsklimat och få genomfört saker kräver att man kommer överens och ser framåt. Det gör vi i detta partiet.

En annan framgång för oss är att du får lov att rösta olika, vi gillar olika, det berikar. Vi har personer som i riksdagsvalet röstar på såväl Moderater som Socialdemokrater mfl men som utan problem på lokal nivå kan samsas, byta åsikter och komma överens i sakpolitiken, varför ... jo vi sätter Kungälv främst! 

Utvecklingspartiet är bara ett medel för utveckling och förändring, partiet är inget mål i sig. Målet är en bättre kommun! När det gäller sakfrågor så kan du hitta massor av skäl som vi och andra partier också vill genomföra, vi är idag ett komplett parti med en samlad politik för hela Kungälv! 

Fråga: När kommer man att kunna få ett svar ifrån en politiker eller tjänsteman i rimlig tid?

Svar: Om Utvecklingspartiet får förtroendet att leda kommunen efter valet i september så skall vi införa tjänstegarantier där man styr upp detta kring tjänstemännens svarsfrekvenser, att få svar på att någon mottagit en fråga skall ske inom ett dygn, och beroende på svarets omfattning så skall det inte gå mer än ca 3-4 arbetsdagar.

När det gäller ansökningar om ex bygglov eller andra tillståndsansökningar så kan detta variera men vi tänker införa tjänstegarantier och det skall skriftligen på hemsidan anges vad för service man kan förväntas få av såväl tjänstemän och politiker.

Fråga : Hur ser ni på kommunalskatten i kommunen, tänker ni höja skatten för allt som ni lovar?

Svar: Nej, vi tänker inte höja skatten. 

Mer pengar från medborgarna löser ingenting så länge vi inte använder pengarna vi redan har på rätt sätt eller till rätt saker, Dessutom så står vi för en politik som vill utveckla det attraktiva boendet i kommunen, det ger fler skattebetalar med vad vi kallar ökad skattebas ... och på så sätt klarar vi välfärden men utan att ta mer pengar från våra arbetsgivare!

Vi anser att de saker som vi vill åstadkomma i kommunen under kommande mandatperiod kan lösas inom befintlig ram, där vi tänker sänka dagens mål om ett 4 % överskott i finanserna till ett överskott om 2 %. Vi tänker koncentrera och styra förvaltningen hårdare mot våra kärnverksamheter. dvs vård skola och omsorg och vi tänker samordna viss verksamhet med grannkommunerna i det samverkansbolag nämnt SOLTAK som har bildats ganska nyligen!

Skillnaden i pengar mellan 2 % och 4 % är ca 40 miljoner kronor per år så det är inga små pengar vi talar om bara genom att lägga sig på ett riksgenomsnitt vad gäller överskott!

Rekommenderar också att ni läser det avsnitt som heter Ekonomi & Hushållning i huvudmenyn där vår partiledare utvecklar hans syn på den kommunala ekonomin!

Fråga: Är ni ett höger eller vänsterparti?

Svar:  Vi är ett parti som arbetar för Kungälv och ser oss inte som vare sig vänster eller höger.

Det är dock så att våra politiska medpolitiker ofta vill sätta etiketter på oss och dom gånger vi röstar på ett S-förslag då säger moderaterna att vi är vänster och när vi röstar på ett M-förslag då säger socialdemokraterna att vi är höger!  

För oss spelar det ingen roll från vilket håll eller parti eller färg ett förslag eller bra idé kommer ifrån, det viktiga är att det är bra för kommunen. Samt att vi har råd att genomföra det förstås :-)