Fråga: Var har kommunen tänkt lägga bandybanan?

Svar: Utvecklingspartiet vill bygga en ny Multihall där mer is kan vara en del av flera idrotter, platser vi tittar på är en utbyggnad av Skarpe Nord men också nya motorvägsavfarten vid Kareby eller varför inte Yttern i Ytterby som alternativ. 

Förvaltningen har fått en uppgift att presentera förslag på lämpliga platser redan denna hösten, så det står inte helt still!

Här måste dock idrottsföreningarna själva och kommunen samverka, några investeringsmedel för själva byggnationen finns inte idag men det kanske går att skaka fram ... när man bestämde sig för ett nytt stadshus så fanns heller inga pengar avsatta men dom gick minsann att få fram ändå.

Det är väl värt att veta att 7 partier enades om en 4 årig investeringsplan under förra året, den sträcker sig fram till 2017 och skall omförhandlas inför nästa år och sålunda förlängas till 2018.

I den planen finns inga pengar avsatta för en "bandyhall", det finns två partier som valde att inte stödja den investeringsplanen och dom har alltså en annan syn på prioriteringarna framöver. De två partierna är S resp SD, övriga partier står bakom investeringsplanen!