Fråga: Ni säger att ni vill snabba på utbyggnaden av Gång o Cykelvägar men det säger ju alla, varför skulle just ni kunna göra skillnad!

Svar: Idag finns det en politiskt antagen plan för hur och i vilken ordning utbyggnaden skall ske. Den består av väldigt många små delar där tanken är att man bygger lite här och sedan lite där! Vi anser att detta är ett ineffektivt sätt och eftersom vi måste ha tillstånd av Vägverket för att börja bygga och dom inte har resurser för att ge oss vägplaner för alla dessa delsträckor så rinner tiden iväg.

Därför vill vi helt ändra den politiska planen och börja med färdiga långa samanhållande stråk. De 4 stråk som vi vill åstadkomma är:

1. Kungälv - Ytterby - Marstrand
2. Kungälv - Kode - Aröd
3. Ytterby - Kärna - Kovikshamn/Vedhall samt
4 Turiststråk Kornhall - Kärna - Lycke som går samman med Cykelbanan till Marstrand och som sedan går via Hålta - Solberga och som går samman med Cykelbanan till Kode och sedan skall denna sträckningen ansluta i Stenungsund.

Det vi gör sedan är att begära att Vägverket ger oss erforderliga tillstånd och sedan börjar vi bygga!

Vi tänker helt enkelt bygga färdigt istället för att bygga dyra delsträckor!