Fråga: Ni säger att ni vill återställa kollektivtrafiken men jag har hört att kommunerna inte längre bestämmer över kollektivtrafiken så hur kan ni lova det?

Svar: Det är helt riktigt att Västra Götalandsregionen via västtrafik numera sköter kollektivtrafiken. Det hindrar dock inte oss som kommun att påtala de behov och brister som finns och det hindrar oss heller inte från att göra tilläggsköp av mer kollektivtrafik. Det skulle kosta kommunen mellan 3-5 miljoner att återskapa det Västtrafik dragit ner och lite mindre om man köper "anropsstyrd" trafik.

Vi tycker att detta är en så viktig fråga för alla som bor på landsbygden att det kan vara värt den summan pengar, men det handlar alltså om tilläggsköp!

Fråga: Var det inte ganska dumt att låta Västtrafik ta över kollektivtrafiken i Kungälv eller vad tycker ni?

Svar: När det gäller kollektivtrafiken så är det bara att erkänna att det beslut Kungälvs kommun tog att lägga över kollektivtrafiken på regionen har fått en mängd negativa konsekvenser för kommunen.

Idag så är landsbygden i närmaste utan kollektivtrafik på kvällar och helger vilket gör att bilåkningen ökar eftersom det är enda möjligheten för våra ungdomar att ta sig till sina fritidsaktiviteter..för att inte tala om att föräldrar måste köra och lämna.

UP tänker se till att återställa detta till hur det var innan västtrafik tog över genom tilläggköp. Hur vi genomför detta praktiskt beror sedan på om det blir en typ av anropsstyrd trafik och hur mycket våra ekonomiska medel räcker till!