Fråga:  När kan man förvänta sig VA i kustzonen?

Svar: VA i Kustzon kommer att genomföras, det kommer att innebära kostnader i form av avgiftshöjningar men det kommer också innebära för alla de människor som idag har fritidsfastigheter att dom kan få större boendeytor och därmed kanske också kan bli permanent boende i Kommunen.

Projektering av VA pågår just nu på 4 olika områden i Kustområdet varav dragningen till Aröd är prioriterad för tillfället. Detta är dock av sin natur kanske Kungälvs största infrastruktur projekt någonsin ... det handlar inte bara om att gräva ner rör i marken utan om att bygga vattenreningsverk för 400 miljoner kronor, om att förändra detaljplaner osv, det kommer ta lång tid innan detta är klart ... men det kommer!

Fråga, Hur kan det ta så lång tid att ta fram en detaljplan?

Svar: Vi måste bli mycket mer effektiva när det gäller att producera fler detaljplaner eftersom dom är en förutsättning för att få bygglov och därned kunna börja bygga!

Idag kan det ta 2 år eller mer att få en detajlplan genomförd, Kongahällatoimetn är ett typexempel som man började arbeta med 2003 och först nu, 11 år senare, börjar det bli dags att sätta spaden i marken men det finns också andra planer som går fort att genomföra.

Planen för det nya stadshuset togs fram på 8 månader, så det är det kravet vi kommer att ställa på samhällsbyggnadssektorn, max 8 - 12 månader för detaljplan max 6 veckor för bygglov ... 

Ja, det är större krav än vad lagen erfodrar, ja det kräver att vi ställer högre krav på vår tjänstemannaorganisation och ja, det är en förutsättning för att få till fler bostäder och skattebetalare till Kungälvs kommun.