Fråga: Varför gynnas inte Kungälvsföretagen vid upphandlingar?

Svar: När man upphandlar varor och tjänster idag så utgår man undantagslöst från det lägsta priset ... detta tänker UP ändra på. Man kan i en upphandling ställa såväl sociala som miljömässiga krav och det är politikerna som sätter kravspecifikationen.

Vi vill premiera företag som tar social hänsyn, för Kungälvs del kan det handla om att man tar in sommarjobbare eller en person med funktionshinder men det kan också vara så enkelt att vi miljömässigt vill korta transportsträckorna och sätter det som krav i våra upphandlingar. Rimligtvis så kommer detta gynna våra Kungälvs baserade företag på ett positivt sätt. 

Fråga: Vad händer med Södra Bohuslän Turism nu när kommunerna startar ett nytt samarbete inom besöksnäring och turism?

Svar: När det gäller Turism och näringsverksamhet rent generellt i Kungälvs kommun så hanteras detta av ca 17 olika politiska instanser från kommunalråd och näringslivsutskott via bolag och samhällsbyggnadsaktörer. Så här kan vi inte ha det i framtiden, vi skall ha en kommunal instans som sysslar med dessa frågor och den instansen skall ge besvärsfrihet och hjälp till dom som är aktiva och som driver företagen.

Vi skall själva inte hålla på att med skattemedel försöka vara drivande utan vi skall skapa förutsättningar för dom som kan detta att utveckla ... genom att erbjuda besvärsfrihet i allt från tillstånd till info till politiska beslut.

Ett skarpt förslag som vi driver är att utveckla vårt kommunala bolag BOKAB till ett kommunalt näringslivsbolag och samla allt stöd och resurser dit ... här gäller det faktiskt att hålla de politiska fingrana borta och låta dom som är experter på företag, företagarna själva, bestämma!