1. Kollektivtrafiken på landsbygden ska återställas som den var innan Västtrafik tog över.
 2. Ökad lokal prägel på kommunens upphandlingar; vi stödjer Kungälvsföretagen.
 3. Våra tjänstemän ska vara handlingskraftiga och hjälpsamma. Det skall vara enkelt att få bygga till och bygga om när man t ex vill förvandla ett fritidshus till permanent boende.
 4. Bevara Vävra berg och Svartedalen som orörda naturområden. Vi värnar om värdefulla miljöer och säger därför nej till vindkraft i dessa områden.
 5. Barngrupperna i förskoleavdelningarna skall minskas med ett barn/avdelning fram till 2018.
 6. Stärk lärarnas möjlighet att undervisa genom att reducera de administrativa uppgifterna och öka andelen specialpedagoger och speciallärare/elevassistenter.
 7. Hemtjänsten organiseras i fasta pooler så vårdtagaren lär känna personalen. Max tolv olika personer skall få besöka under en vecka.
 8. Snabba på utbyggnaden av gång- och cykelvägar.
 9. Köerna till äldreboenden måste snarast byggas bort.
 10. Vi vill öka medvetenheten om funktionshindrades situation genom att utbilda, informera och öka tillgängligheten.
 11. Vi vill medverka till att en ny Multihall byggs i dialog och samverkan med Kungälvs idrotts- och fritidsföreningar.
 12. En attraktiv boendemiljö skapar ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och ökad välfärd. Vi vill helt enkelt att fler skall bli Kungälvsbor :-)
 13. Vi vill också se mer av samverkan och mindre politiskt käbbel.
Kärna