Kalender 2017:
 

Här hittar du möten och aktiviteter 2016. Information lämnas också via vår UP-grupp på Facebook.
Klicka på bilden, så blir den större!

 

SoU        Sociala utskottet
BU          Bildningsutskottet
PNU        Personal - och näringslivsutskottet
SU          Samhällsbyggnadsutskottet
KS          Kommunstyrelsen
KF          Kommunfullmäktige
MoBN     Miljö - och byggnadsnämnden
SMN       Sociala myndighetsnämnden
AN          Arvodesnämnden
ÖN         Överförmyndarnämnden