Vi värnar om det attraktiva boendet!
 

Trivsamma boende- och fritidsmiljöer inbjuder till ökad inflyttning. Med ökad inflyttning växer våra skatteintäkter, vilket i sin tur skapar ännu bättre resurser för god kommunal service. Vi menar att ett attraktivt boende är grunden för vår välfärd och kommunens tillväxt. En röst på oss är en röst för ökad byggnation och ökad välfärd både centralt, kustnära och på landsbygden!


Vi är helt enkelt ett parti för hela Kungälv!
 

Heine Nielsen Heine Nielsen

 STYRELSEN:

Heine Nielsen, Ordförande  0706-371783
Barbro Bengtsson, V ordförande 
Leif Hasselgren, Kassör
Mats Weidel
Pernilla Wiklund
Laila Persson, Sekreterare 070-2132758

Morgan Persson, adjungerad
Martin Högstedt, adjungerad